Prosjekt

Steinsdalen

Intro:

Hardangerfjorden har siden 90-tallet hatt lave bestander med både laks og sjøørret.  Det er bred enighet i forskermiljøet at lusetrykket i fjorden har en del av skylden for den markante nedgangen av villfisk bestander i Hardangerfjorden. Steinsdalsvassdraget er ikke noe unntak.

Elven ligger i kvam-kommune og renner ut i Norheimsund i Hardangerfjorden. Vassdraget er 
Den legendariske sjøørretelven hadde noen år Norges høyeste snittvekt på fanget sjøørret, ( enkelte år 3kg)  og var kjent for ekstra grove sjøørreter (rykte sier verdensrekord). Sjøaurebestanden i vassdraget er kategorisert som “dårlig” på grunn av landbruk og lakselus i fjorden, mens bestandstilstanden for laks er “svært dårlig” på grunn av lakselus og høyt innslag av rømt oppdrettslaks. Vassdraget ligger i en klassisk jordbrukdal hvor de fleste sidebekkene er kanalisert og mangler kantveggetasjon. 

Det er høyt potensial for habitatforbedring og økt rekruttering i vassdraget og sidebekkene rundt. 

 

Prosjektet:
I 2019 (Da netelandproduction) søkte vi om midler sammem med Steindsalen Elvigarlag for å bedre habitat i den sterkt forbygde sideelven "Laugarelva". 

Vassdraget ligger i en klassisk jordbrukdal hvor de fleste sidebekkene er kanalisert og mangler kantveggetasjon. 

Det er høyt potensial for habitatforbedring og økt rekruttering i vassdraget og sidebekkene rundt. Hardanger villfisk lag er også engasjert og prosjektet gå ut på kartlegge og forbedre forholdene i side bekkene.

DSC08186.JPG
Sjøørreten i Steinsdalen

Verdensrekord?

Sjøørrtten i Steindalen er kjent for å være meget grovvokst og hadde på 8+ tallet en av landets høyeste snitt på fanget sjøørret. 3kg.. Det ryktes også om at verdensrekorden var lengre fra Steinsdalen, 14,2 kg

Klikk her hvis du vil bidra
Jeg vi være med!
Fil_011.jpeg
Kantveggetasjon 

Som i mange andre jordbruksdaler så er mangelen på kantveggetasjon en stor utfordring i de mange bekkene i steinsdalen. Kantveggetasjon er som kjent meget viktig for skjul, mattilgang og for å holde en fin temperatur i bekkene.