top of page

Kurs og kompetanse.

Sertifisering av fiskere, Fiskekurs, fordrag, filmframvisning og mer

Kompetanse og kunnskap blir til engasjement. Engajsment for fiskene og vassdragene våre.

Vi har i lengre ønsket å bygge opp under det sitter på med kunnskap etter alt for mange "felt-døgn" lang vassdrag i snart 30år. 

For 2021 så lanserer vi to også SearunTUR. Fisketurer hvor vi også fokuserer på kompetasne. Vi legger opp til 3 fagkvelder før fisketuren. Forvalnting, Fisketeori og fisketeknikk. Kurset bli avsluttet med to døgn fiske i en eller annen magisk elv.

"Kompetanse og kunnskap blir til engasjement"

DSC07941.JPG

Sjøørreten.

2 TEMAKVELDER + Aurland August 2021

Minimum 5 deltakere.

Ta kontakt for pris

.... Planlegges i disse tider.....

"Fiskehjelp" - Sertifisering av fiskere.

I gjennomsnitt så fanger en laskefisker 1 laks per år. Vi mener at det forventes for mye av en gjennomsnittlig laksefisker og at kompetansehveing bør være et fokusområde.

Sertifisering av fiskere er en idé som vi i Fiskehjelp sammen med forvaltere i Bolstadelva har kommet opp med. 
Sertifiseringen vil fungere som en «prøve» som alle fiskere må gå gjennom for å få lov å fiske i det bestemte vassdraget, innsjøen eller annet område. På denne måten vet forvaltere og grunneiere at fiskerne har den informasjonen som de trenger for å ta gode avgjørelser under fiske.

Det var virkelig spennende at Bolstadelva og nå Vosso hadde lyst å være med på dette som et pilotprosjekt for fiskesesongen 2020. Alle som skulle fiske i disse vassdragene måtte gå gjennom sertifiseringen før fisket starter. 2020 var en skusess og vi fortsetter denne modellen for 2021

Skjermbilde 2021-06-13 kl. 12.23.51.png
Skjermbilde 2021-05-30 kl. 10.36.17.png

Foredrag og formidling:

Vi kan sette sammen ulike modeller for foredrag og fomidling. Enten det er snakk om filmframvisning, fordrag om et bestemt tema eller bare inspirasjon. Ta kontakt ved interesse.

bottom of page