top of page
Fil_003_edited.jpg
Fil_002_edited.jpg

Prosjekt

Mjåtveitelven

Skjermbilde%25202021-03-03%2520kl.%25202

Info:

Mjåtveitvassdraget ligger sørvest i Alver (tidligere Meland) kommune (rett utenfor Bergen). Gjennomsnittleg avrenning frå nedbørfeltet er ca 60 l/s/km2 (NVE Atlas) og dette gir en gjennomsnittlig vannføring i utløpet av vassdraget på rundt 400 l/s. (hentet fra Rådgivende biologer).

 

Mjåtveitelven har hatt stor populasjon av elvemuslinger, noe som er kjent helt tilbake til år 1720. Tross tidvis heftige forurensning og avrenning fra blant annet byggeprosjekter de siste årene, klarte foreningen å finne et solid antall levende elvemuslinger i vassdraget Mars 2021, dokumentert med filmbevis.


Prosjektet:

Den “offiselle” anadrome strekningen er nå skissert som ca 300m, men elveforening og vi i searun mener nå at laks og sjøørret kommer opp fossen/vandringshinderet som er ca 300m inn i vassdraget fra utløp. Det ble bygget en terskel på toppen av fossen på tidlig 1900 tall for å demme opp vann for å male korn. Deler av denne raste ut under orkanen NINA i 2014 og etter dette har man observert fisk over fossen ved flere anledninger. En del av terskelen ble liggende igjen i fossen og har sannsynligvis gjort forsering av fossen for fisk mer krevende samtidig som den nå kan komme forbi terskelen som har rast ut på toppen av fossen. Dette tilsier at strekningen over fossen var tilgjengelig for anadrom fisk før terskelen ble bygget, så en tilbakeføring av fossen slik den var, med noen tiltak, vil kunne “booste” produksjonen av anadrom fisk i dette vassdraget betraktelig og legge opp til en bedre spredning av elvemuslingen siden sjøørret og laks kan være viktig bidragsyter for at muslingen sprer seg til større områder.
 

Skjermbilde 2021-04-27 kl. 12.22.05.png
Elvemusling i Mjåtveitelven

Mjåtveitelven har hatt stor populasjon av elvemuslinger, noe som er kjent helt tilbake til år 1720. Tross tidvis heftige forurensning og avrenning fra blant annet byggeprosjekter de siste årene, klarte foreningen å finne et solid antall levende elvemuslinger i vassdraget Mars 2021, dokumentert med filmbevis.

Klikk her hvis du vil bidra
Jeg vi være med!
Fil_003.jpeg
Vandringshinderet 

300 meter fra sjøen møter fisken denne fossen. Det er her prosjektet skal gjennomføres.

bottom of page